Про Запоріжжя: Індекс демократичного розвитку областей України – 2016

Про Запоріжжя: Індекс демократичного розвитку областей України – 2016

Протягом листопада-грудня 2016 рокув рамках проекту «Сприяння реформам та розвиток підзвітності в регіонах України», який реалізується Поліським фондом міжнародних та регіональних досліджень (м. Чернігів) у партнерстві з ГО «Запорізьке міське об’єднання німців «Відродження» у складі Асоціації регіональних аналітичних центрів за підтримки NationalEndowmentforDemocracy (NED)проведено дослідження, щодо визначення інтегрованого показника «Індекс демократичного розвитку областей України».

Індекс демократичного розвитку Запорізької області в 2016 році склав 2,95. За результатами проведеного дослідження Запорізька область займає 15-е місце у рейтингу областей України.

Згідно результатів дослідження Запорізька область має статус змішаного/перехідного регіону, де інтегральний індекс становить від 2,00 до 3,99 в якому демократичні інститути нестабільні, існують істотні проблеми в сфері захисту політичних прав і громадянських свобод, регіон відповідає лише мінімальним стандартам виборної демократії.

Під час дослідження для отримання повної та об’єктивної інформації використовувався комплексний підхід. В ході дослідження було проведене експертне опитування, в якому взяли участь 92 експерти, серед них правозахисники, юристи, державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування, депутати місцевих рад, соціологи, політологи, економісти, підприємці, журналісти, громадські активісти, викладачі ВНЗ та інші.Проводилася аналітична робота по дослідженню відкритих регіональних джерел інформації.

Використовувалися результати регіональних досліджень, результати роботи у фокус-групах, статистичні данні, статистичні та аналітичні доповіді, інформаційні запити.

Методологія дослідження включає 10 блоків, що формують показник демократичного розвитку – Стан реалізації громадсько-політичних прав людини та стан правосуддя. Соціально-економічний стан. Громадська активність і самоорганізація громадян. Стан ЗМІ. Міжетнічні та конфесійні відносини. Політична активність, партії, вибори. Децентралізація та діяльність органів місцевого самоврядування. Якість державних адміністрацій. Безпека (злочинність, діяльність органів правопорядку). Корупція.

Результати дослідження свідчать про те, що в області є потреба та можливість провадити:

·         масову інформаційно-просвітницьку кампанію щодо можливостей та потенціалу самоорганізації громадян;

·         популяризації успішних кейсів громадської активності та самоорганізації громадян;

·         координації дій усіх суб’єктів, задіяних у проектах, спрямованих на підвищення самоорганізаційного потенціалу територій, їх спроможності;

·         систему моніторингу та контролю з боку громадських організацій, яка має запобігти підкупу виборців та використанню брудних технологій, застосуванню адміністративного ресурсу;

·         підтримку інституційної діяльності незалежних медіа-майданчиків, що дозволить оптимізувати діалог влади з громадою та розкрити потенціал інститутів громадянського суспільства регіону.

·         оновлення кадрового складу управління новими профільними менеджерами-професіоналами, а також оновлення кадрового складу державних адміністрацій, територіальних органів центральних органів виконавчої влади  та міськвиконкомів шляхом проведення відкритих конкурсів з обов’язковим включенням до конкурсних комісій представників громадськості;

·         зміну орієнтації управлінського підходу з процесу на результат, що в тому числі передбачає усунення/мінімізацію корупційних практик та лобіювання інтересів у розподілі бюджетних коштів

·         створення умов, за яких громада буде активним суб’єктом бюджетної політики, зокрема популяризація бюджетів участі, публічність рішень про розміщення вільних залишків коштів місцевих бюджетів на банківських депозитних рахунках, прийняття відповідних програм для розвитку малого підприємництва. На шляху розбудови демократії необхідним є розвиток малого бізнесу, відкриття підприємств, збільшення надходжень до місцевих бюджетів. Необхідно також налагодити постійну співпрацю органів місцевого самоврядування зі структурами громадянського суспільства, формування й стимулювання «місцевих ініціатив» в кожному місті, районі, селищі та селі Запорізької області.

Проведене дослідження дозволило здійснити комплексну оцінку демократії, за результатами якого можна зробити певні рекомендації. До наступних напрямів розвитку демократії можна віднести активне провадження обраного курсу реформ, забезпечення інституційної підтримки територіальної реформи, розбудова регіонального соціального капіталу, орієнтованого на демократичний розвиток, започаткування місцевих цільових програм підтримки незалежних ЗМІ. 

21.03.2017 18:15
505
Читайте также

все новости